Techno Procesja – if I Can’t Dance, It’s Not My Revolution

[English below]
Zapraszamy osoby walczące o prawo do aborcji i samostanowienia w Polsce oraz osoby wspierające na Techno Procesję. Zaczynamy na Hermannplatz, gdzie osoby z lokalnych grup aktywistycznych zaprzyjaźnionych z Dziewuchami Berlin poruszą tematy związane z feministyczną walką z patriarchatem i kapitalizmem. Solidarnie z kobietami*, osobami LGBTQIA+ i mniejszościami z Polski!
Maszerujemy w rytm techno pod kościół Johannes Basilika, gdzie tradycyjnie jak na każdym demo narobimy hałasu skandując feministyczne hasła i mówiąc głośno o dyskryminacji, która nas dotyka.
Prosimy Was ładnie: pamiętajcie o odstępach i maseczkach!
_______________________________
English
Saturday 7.11.2020, 15.00 onwards
We invite every person fighting for the right to abortion and self-determination in Poland as well as supporters of the protests to our Techno Procession. We start at Hermannplatz, where people from local activist groups befriended by Dziewuchy Berlin will discuss topics related to the global feminist struggle against patriarchy and capitalism. Solidarity with women*, LGBTQIA+ people, and minorities from Poland!
We march to the rhythm of techno to the (Polish) church of Johannes Basilika, where as per usual, we will make noise by chanting feminist slogans and talking out loud about the discrimination that affects us.
We ask you nicely: remember to keep distance from other people and to wear masks!

Facebook: https://fb.me/e/5SL16Dkxg

The event is finished.