1990'LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE ALMANYA'DA IRKÇILIK VE IRKÇI ŞİDDET

KONFERANS | ALMANYA'YA GELDİĞİMDE | EKİM 2017 | BERLIN

KONFERANSALMANYA'YA GELDİĞİMDEEKİM 2017 | BERLIN

Almanya'nın birleşmesinden sonra 1990'lı yılların başında göçmenlere yönelik yeni bir ırkçı saldırı dalgası başladı. 2000'li yılların başında Neonazi terör grubu NSU insanları öldürdü. Bunu izleyen yıllarda yabancı olarak görülen insanlara karşı ırkçı saldırılarda artış yaşandı. Bunların karşısında direnişler oluştu. Kampanyalar yürütüldü, inisiyatifler kuruldu ve eylemler yapıldı. Yakın dönemde düzenlenen "Ban Racial Profiling" kampanyası ve Köln'de gerçekleşen NSU-Tribünal bunlara örnektir.

PANEL FOTOĞRAFLARI

KONUŞMACILAR & MODERATÖRLER

Konuşmacılar ve moderatörler hakkında Almanca ve İngilizce olarak hazırlanmış bilgiye ulaşabilirsiniz:

Aurora Rodonò ist freie Kulturschaffende/Dozentin (Uni Köln). Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren als Aktivistin, Kulturschaffende und Forscherin mit der Geschichte der italienischen Gastarbeiter*innen und dem italienischen Migrationskino. Derzeit ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu Köln beschäftigt und ist darüber hinaus als freie Kulturschaffende und Filmdramaturgin tätig. 2003 bis 2006 war sie beim Ausstellungsprojekt „Projekt Migration“ beteiligt. Im Mai 2017 war sie beim Tribunal „NSU-Komplex auflösen“ in Köln aktiv, wo die Kämpfe gegen Rassismus seit der Gastarbeitszeit bis heute zusammen gebracht wurden. kunst.uni-koeln.de

Aurora Rodonò, creative artist freelancer & lecturer (Uni Köln). For many years she has addressed the history of Italian guest workers and Italian migration cinema in her work as an activist, creative artist and researcher. Currently she is working as a research associate at the university of Cologne and as a freelance creative artist and film director. From 2003 to 2006 she participated in the exhibition project „Project Migration“. In May 2017 she was active in the „Dismantling NSU complex“ tribunal in Cologne, where struggles against racism from the guest worker period until today were brought together. kunst.uni-koeln.de

Ayşe Güleç studierte Sozialpädagogik an der Universität Kassel und begann ab 1998 im Kulturzentrum Schlachthof im Bereich Migration und (inter-)kulturelle Bildung zu arbeiten. Sie entwickelte den documenta 12 Beirat und war in Folge dessen die Sprecherin. Sie wurde Mitglied der Maybe Education Gruppe der dOCUMENTA (13) und bildete einen Teil der Kunstervermittler*innen aus. Sie arbeitete als Community Liaison im Artistic director office der documenta 14. Als Aktivistin engagiert sie sich in selbstorganisierten Initiativen im Bereich Migration, Postkolonialismus und Anti-Rassismus wie z.B. in der Initiative 6. April und dem Tribunal „NSU-Komplex auflösen“.

Ayşe Güleç studied social pedagogy at the University of Kassel and started working from 1998 at the Kulturzentrum Schlachthof (Stockyard Cultural Center) in the area of migration and (inter-)cultural education. She developed the advisory board of documenta 12 and was henceforth its spokesperson. She became member of the Maybe Education group of documenta 13 and trained part of its team of cultural mediators. She worked as the Community Liaison in the artistic direction office of the documenta 14. As an activist she is very involved with self-organized initiatives in the area of migration, post-colonialism and anti-racism e.g. initiative 6th April and the tribunal dissolving NSU complex.

B a f t a lebt in Berlin und studiert Sozialwissenschaften im Master. Sie ist Mitglied im Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD Bund). Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Marxistischer Gesellschaftstheorie, (Anti-)Rassismus und Migrationspolitik.

B a f t a lives in Berlin and is studying towards a Masters in Social Sciences. She is a member of the board of the Initiative of Black People in Germany (ISD federation). She predominantly addresses marxist theories of society, (anti) racism and migration politics.

Peggy Piesche, geboren und aufgewachsen in der DDR, ist eine Schwarze deutsche Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und transkulturelle Trainerin für kritische Weißseinsreflexion in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Seit 1990 ist sie in der Schwarzen (deutschen) Bewegung aktiv und Mitfrau bei ADEFRA e.V. (Schwarze Frauen in Deutschland) und seit 2016 executive board member von ASWAD (Association for the Study of the Worldwide African Diaspora). Ihre Forschungs- und Lehrtätigkeit liegt in den Feldern von Diaspora und Translokalität, Performativität von Erinnerungskulturen (Spatiality and Coloniality of Memories) sowie Black Feminist Studies und Critical Race und Whiteness Studies.

Peggy Piesche, born and raised in the GDR, is a Black German litarary and cultural scientist and transcultural trainer for critical whiteness reflection in academia, politics and society. She has been part of the Black (German) movement and a co-woman of ADEFRA e.V. (Black Women in Germany) since 1990, and an executive board member of ASWAD (Association for the Study of the Worldwide African Diaspora) since 2016. Her research and teaching focus on the fields of Diaspora and Transcoloniality, Spatiality and Coloniality of Memories as well as Black Feminist Studies and Critical Race and Whiteness Studies.

Ceren Türkmen (geb. 1980 in Duisburg) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie ist Soziologin und arbeitet, schreibt und doziert zur Geschichte der Arbeitsmigration in Deutschland, (historischer) Rassismus- und politische Migrationsforschung, Neomarxismus & Postkoloniale Kritik, Stadtsoziologie und Kapitalismusforschung. Seit Mitte der 1990er Jahre ist sie aktiv in MSOs und in der NSB. Sie ist Mitglied im politischen Sound-Art-Kollektiv Ultra-red. www.uni-giessen.de

Ceren Türkmen (born 1980 in Duisburg), is research associate at the Institute of Sociology at Justus-Liebig University in Gießen. She is a sociologist and works, writes and teaches on the history of labour migration in/to Germany, (historical) racism and political migration research, neomarxism & postcolonial criticism, urban sociology and research on capitalism. Since mid-1990s she is active in MSOs and is an NSB-member in the political sound-art-collective Ultra-red. www.uni-giessen.de

PANELİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ

ÜBER DIE KONFERENZALMANYA'YA GELDİĞİMDE

International Women Space (IWS) Ekim 2017’de Berlin’de iki gün süren bir konferans düzenledi. Konferansta, misafir işçi olarak Batı Almanya’ya gelmiş kadınlar, Doğu Almanya’ya sözleşmeli işçi olarak gelmiş kadınlar, Almanya’nın birleşmesinden sonra gelmiş göçmen ve mülteci kadınlar ve ayrıca ırkçılığa uğramış Alman kadınlar altı panelden oluşan tartışmalarda deneyimlerini paylaştılar.

Katılımcılar, Almanya’ya geliş öykülerini, kadın olarak bu ülkedeki çalışma ve yaşam koşulları ile politik örgütlenme hakkındaki deneyimlerini paylaştılar. Bu deneyimlerin anlatılmasıyla farklı kuşaklardan göçmen kadınlara dair bilgiyi bir araya getirmeyi, karşılaştırmayı ve tarihsel bağlamda değerlendirmeyi amaçladık. Kadınlar olarak bizler, kişisel ve ortak deneyimlerimizi birbirimizle paylaşabileceğimiz bir alan istiyoruz. Ayrıca, ırkçılık, cinsiyetçilik ve yabancı düşmanlığı nedeniyle sesleri çoğunlukla duyulmak istenmeyen göçmen kadınların birer kurban olarak gösterilmesine de itiraz ediyoruz.

Çoğunlukla yapılanın aksine biz ırkçılığa maruz kalan göçmen, mülteci ve Alman kadınların sadece sorunları üzerine olan yaygın anlatıma karşı çıkarak kadın olarak işyerinde, toplumda ve devlet baskısına karşı sergilediğimiz farklı ve çok yönlü direniş biçimlerini göstermeyi amaçladık.

Büyük bir başarıydı! Konferans öncesinde, süresince ve sonrasında konferansa gösterilen tepkiler bizi fazlasıyla heyecanlandırdı ve bize ilham verdi. Konferansın her bir gününde biraraya gelen 250 kadın, Almanya’daki direnişleri ve siyasi mücadeleleriyle ilgili deneyimlerini paylaştı ve Doğu, Batı ve birleşik Almanya’daki farklı nesillerden kadınlar birbirlerinin tarihlerini öğrendi. Ayıca bu kadınlar birbirlerini tanımaya başladılar ve dil engeline rağmen Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça, Türkçe ve Vietnamca olmak üzere altı dile ardıl çeviri sayesinde birbirleriyle ağ kurdular. Açıklık ve dayanışma atmosferi vardı, bu sayede hem konuşmacılar hem de katılımcılar kişisel deneyimleri hakkında özgürce konuşabildiler.

Katılımcılardan gelen geri bildirimler, böyle bir etkinliğin çok gerekli olduğunu ve sürekli deneyim paylaşımı, politik eylem ve ağ kurma yönünde güçlü bir istek olduğunu gösterdi. Konferansı bir başlangıç noktası olarak görüyoruz ve bir sonraki adımı dört gözle bekliyoruz …

KONFERANS FOTOĞRAFLARI | 2. GÜN